Geotermia
- gorący pomysł na czystą przyszłość

Geotermia - gorący pomysł
na czystą przyszłość

Ciepło z wnętrza ziemi – nasza geotermalna moc

Dlaczego
geotermia2030.pl?

Aktualnie w Polsce działa 7 ciepłowni geotermalnych. Do końca 2024 roku ruszą kolejne trzy:  w Kole, Sieradzu i Koninie, a w 2025 roku planowane jest zakończenie budowy ciepłowni geotermalnej w Turku.

Czy jedenaście ciepłowni geotermalnych w Polsce to zadowalający wynik? Z pewnością może być lepiej i tej idei służy strona geotermia2030.pl.

Realizowane projekty

Głównym celem Projektu KeyGeothermal było budowanie wiedzy kluczowych interesariuszy w Polsce w zakresie optymalnego wykorzystania i zarządzania energią geotermalną, zwłaszcza w ciepłownictwie.

Ciepłownia Geotermalna w Kole I etap realizacji przedsięwzięcia – wykonanie otworu geotermalnego poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości

Ciepłownia geotermalno-biomasowa w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2 I etap realizacji – wykonanie otworu geotermalnego badawczo – eksploatacyjnego Sieradz GT-1

Ciepłownia Geotermalna w Koninie I etap realizacji – wykonanie otworu geotermalnego badawczo – eksploatacyjnego Konin GT-1 Cel:Celem realizowanego projektu było rozpoznanie złóż

Ciepłownia Geotermalna w Gnieźnie Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Gniezno GT-1 w miejscowości Gniezno Cel:Celem realizowanego projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych

Odwiert Bańska PGP-4 w Szaflarach I etap realizacji – wykonanie badań geofizycznych (sejsmicznych i magnetotellurycznych) wraz z analizą i interpretacją wyników, dla

Ciepłownia Geotermalna w Poddębicach I etap realizacji – wykonanie otworu geotermalnego badawczego Poddębice GT-2 Cel:Celem projektu było poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód

Ciepłownia Geotermalna w Turku I etap realizacji – wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 Cel: Celem realizowanego projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych

Ciepłownia Geotermalna w Wągrowcu Nazwa przedsięwzięcia: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Wągrowiec GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Wągrowiec„ Cel:Celem zrealizowanego

Ciepłownia Geotermalna w Głuszycy „Wykonanie otworu badawczego Głuszyca GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Głuszyca” Cel: Celem realizowanego projektu jest

Aktualności projektu

Polecamy lekturę stron internetowych

Energia geotermalna naturalnie wydostaje się na powierzchnię Ziemi z mocą ok. 46 TW,

Narzędzia dostępności